Дауыс көмекшісі
jusan_logo
kk
Қазақша
Русский
English
location
Jusan-да іздеу
Жаңалықтар10.10.2022

Н.Назарбаевтың Банкке қатысы жоқ екені туралы / About non affiliation of N. Nazarbayev to Jusan Bank

Н.Назарбаевтың Банкке қатысы жоқ екені туралы

Жақында халықаралық баспасөзде бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевты Jusan Bank-пен (Банк) және оның Лондонда орналасқан Jusan Technology Limited, UK (JTL) бас компаниясымен байланыстыратын бірқатар мақалалар жарияланған еді.  Мақалаларда Назарбаев мырза Банкті де, JTL-ді де өз бақылауында ұстайды делінген. Осы мақалалардың кейбірі Қазақстан басылымдарында және әлеуметтік желілерінде жарияланып, таралды.

Банк аталмыш мақалаларда фактілер қатты бұрмаланғанын атап өтеді. Осы мәлімдеме арқылы Банк Назарбаев мырзаның да, оның отбасы мүшелерінің де Банкке, оның еншілес кәсіпорындарына және бас компания –JTL-ге қатысы жоқ екендігін хабарлайды.  Олар Банктің акционерлерінің құрамына да кірмейді және қандай да бір нысанда Банкке немесе JTL-ге бақылауды жүзеге асырмайды.

Банктің және оның үлестес компанияларының түпкілікті мақсаты – өсіп-өркендеуші Қазақстанды қалыптастыру үшін білім беру мақсаттарына қол жеткізуге қолдан келгенше көмек көрсету. Технологиялық өнімдер және қызметтерді ұсынатын Jusan экожүйесін дамыту үшін пайданы қайта инвестициялаудан бөлек, Банктің пайдасының қалған бөлігі халықаралық стандарттарға сәйкес келетін және жалпы қоғамымызға пайда әкелетін білім беру жобаларын қаржыландыруға бағытталады.

Жоғарыда мазмұндалған ақпаратты тұжырымдасақ, Банк өз беделін сақтау үшін және кез келген негізсіз айыптаулардан, қажет болса, заң амалдарына жүгіне отырып қорғанатын болады.  

Jusan Bank баспасөз қызметі

 

О непричастности Н. Назарбаева к Банку

В международной прессе появился ряд статей, связывающих бывшего президента Нурсултана Назарбаева с Jusan Bank (Банк) и его базирующейся в Лондоне родительской компанией Jusan Technology Limited, UK (JTL). В статьях утверждалось, что г-н Назарбаев контролирует как Банк, так и JTL. Некоторые из этих статей опубликованы в прессе и социальных сетях в Казахстане.

Банк сообщает, что в этих статьях грубо искажены факты. Настоящим Банк однозначно заявляет, что ни г-н Назарбаев, ни кто-либо из членов его семьи не имеют никакого отношения к Jusan Bank, его дочерним предприятиям и материнской компании JTL. Они также не являются акционерами и не осуществляют контроль над Банком или JTL в какой-либо форме.

Конечной целью Банка и его аффилированных компаний является содействие достижению образовательных целей для создания процветающего Казахстана. Помимо реинвестирования прибыли для развития экосистемы Jusan с технологичными продуктами и услугами, которые улучшат жизнь клиентов, остальная часть прибыли Банка направляется на финансирование образовательных проектов, которые соответствуют международным стандартам и приносят пользу казахстанскому обществу в целом.

В свете вышеизложенного, Банк стремится сохранить свою репутацию и будет защищаться от любых необоснованных обвинений, в том числе, при необходимости, обращаясь к правовым средствам.

Пресс-служба Jusan Bank

 


About non affiliation of N. Nazarbayev to Jusan Bank

Recently, a number of articles appeared in the international press linking former President Nursultan Nazarbayev to Jusan Bank (Bank) and its London-based parent company, Jusan Technology Limited, UK (JTL). The articles alleged that Mr. Nazarbayev controls both the Bank and JTL. Some of those articles were picked up by the press and social media in Kazakhstan. 

Bank notes that the articles grossly misrepresented the facts. The Bank herewith states unequivocally that neither Mr. Nazarbayev nor any member of his family have any affiliation with Jusan Bank, its subsidiaries and its parent company, JTL. Neither are they shareholders, nor do they exercise any form of control over the Bank or JTL. 

The ultimate purpose of the Bank and its affiliated companies is to further educational goals for the creation of a prosperous Kazakhstan. Aside of reinvesting profits in order to develop Jusan’s eco-system with technology-driven products and services that will improve customers’ lives, the rest of the Bank’s profits are directed to finance educational projects that meet international standards and benefit Kazakhstan’s society at large.

In light of the above, Bank is committed to preserve its reputation, and will defend itself against any unjustified allegations, including through recourse to legal means as necessary.

Press Service of Jusan Bank
 

Басқа жаңалықтар

Jusan Bank басшылығында орын алған өзгерістер жайл...

Jusan Bank басшылығында орын алған өзгерістер туралы хабарлады28 ақпанда «First ...

Құрметті Jusan Bank тұтынушылары!

Jusan Bank ақпараттық жүйелерін бірыңғай уақыт белдеуіне (UTC+5) ауыстыруға байл...

Ұқсас жаңалықтар

Moody’s Jusan Bank-тің ұзақ мерзімді депозиттік ре...

Алматы. 2 қараша 2023 жыл. Moody’s Investors Service халықаралық агенттігі АҚ «F...

Jusan Bank «Қазақтелеком» АҚ-ның 9% акциясын сатып...

«First Heartland Jusan Bank» АҚ (Jusan Bank, бұдан әрі – Банк) «Қазақстан қор би...

Jusan Bank басқармадағы өзгерістерді жариялады

10 Тамыз, 2023 (KASE: TSBN): 2023 жылдың 10 тамызында «First Heartland Jusan Ban...