Құжаттар

Бизнес-клиенттерге банктік қызмет көрсету шарты (01.08.2023 бастап)Деректерді жинауға және өңдеуге келісім (01.08.2023 бастап)1 қос-ы Ағымдағы банктік шотты ашу, жүргізу және жабу шарттары (01.08.2023 бастап)1.1 қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш-анкета (01.08.2023 бастап)1.2. қос-ы Шотты жабу өтініш (01.08.2023 бастап)1.6. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (ПИФ) (01.08.2023 бастап)1.7. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (АИФ) (01.08.2023 бастап)2 қос-ы Ағымдағы банктік шотты ашу, жүргізу және жабу шарттары (01.08.2023 бастап)3 қос-ы Интернет-банкинг жүйесінде қызмет көрсету талаптары (01.08.2023 бастап)4 қос-ы Сауда эквайрингі бойынша коммерсантқа қызмет көрсету (01.08.2023 бастап)5 қос-ы Инкассацияланған ақшаны қабылдау, қайта есептеу және есепке алу (01.08.2023 бастап)6 қос-ы JHOST жүйесі бойынша электрондық банк қызметтерін көрсету (01.08.2023 бастап)Құжаттардың тізімі шотын ашу және лайықты түрде тексеруДеректерді жинауға және өңдеуге келісім (24.03.2023 бастап)Іскерлік клиенттерге Банктік салым шарты (23.08.2023 бастап)«ТҰРҒЫН ҮЙ» шартты банктік салым шарты (23.08.2023ж. бастап)«Ыңғайлы» салымы б-ша БСШ қосылу туралы өтініш (23.08.2023ж. бастап)Депозиттерге кепілдік беру туралы хабарлама (01.07.2023 бастап)«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«Овернайт» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (20.04.2023ж. бастап)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (08.04.2022ж. бастап)Клиент сауалнамасы (30.06.2023)Аффилиирленген және байланысты тұлғалардың тізімі (30.06.2023)Кредит алуға өтінім (30.06.2023)Кредиттік овердрафт бойынша лимит беруге өтініш-сауалнама (30.06.2023)Клиент туралы мәліметтерді ашуға және алуға келісім (заңды тұлғалар үшін) (30.06.2023)Клиент туралы мәліметтерді алуға және таратуға (беруге) келісім (жеке тұлғалар үшін) (30.06.2023)Жасалған Бас кредиттік келісім шеңберінде кредит беруге өтінім (30.06.2023)Кредитті мәжбүрлі қайта құрылымдауға өтініш (30.06.2023)Кредитті қайта құрылымдаудан бас тартуға өтініш (30.06.2023)«Бизнес Лайт» Кредиттеу өнімі бойынша қарыз беруге өтініш-сауалнама (30.06.2023) Кредитті, кредиттік желіні мерзімінен бұрын өтеуге өтініш (30.06.2023)Бизнес ЛайтКредиттеу өнімі бойынша жасалған БКК, БҚШ, БКШ шеңберінде кредит беруге, кепілдік беруге өтінім (30.06.2023)Овердрафт беру туралы жасалған бас кредиттік келісім шеңберінде кредит беруге өтінім (30.06.2023)Несиелік өнімдері бойынша мөлшерлер (23.11.2022ж. бастап, 10.03.2023ж. өзгерiстермен бiрге)«Online-кредит» өнімі бойынша банктік қарыз шартының үлгі нысаны (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттар кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай (11.05.2023 бастап) каз-русСтандартты шарттармен анықталатын БАС КРЕДИТТІК КЕЛІСІМІ (аралас) (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын ОВЕРДРАФТТЫ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ БАС КРЕДИТТІК КЕЛІСІМІ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Ақша кепілсалымымен өтем жасалған кепілдіктерді ұсыну туралы бас келісімі (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен кепілсалыммен өтем жасалған кепілдіктерді ұсыну туралы шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Кепілдіктерді ұсыну және ақша кепілсалымы (операциялық бөлімше үшін) туралы шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Кепілдіктер ұсыну және ақша кепілсалымы (операциялық бөлімше үшін) туралы бас келісімі (11.05.2023 бастап)ЦЕСНАБАНК АҚ-ТЫҢ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ШАРТТАРЫ МЕН БАС КРЕДИТ КЕЛІСІМІНІҢ ҮЛГІ ТАЛАПТАРЫ_рус_казКәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға қаржыландыруды ұсыну бойынша стандартты шарттар 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Бас кредиттiк келiсiмi 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын БАНКТІК ҚАРЫЗ ШАРТЫ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын ОВЕРДРАФТТЫ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ БАС КРЕДИТТІК КЕЛІСІМІ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын покрытый Аккредитив шығаруға арналған ШАРТ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік ұсыну туралы ШАРТ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік беру туралы ШАРТ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Қарсы кепілдік беру туралы ШАРТ (11.05.2023 бастап)Аккредитив шарттарыБанктік кепілдіктер шарттарыНесиелік өнімдердің шарттарыБКК-ға қосымша. Заңды тұлғалардың овердрафт алуға өтініш-өтініміҮлгі ережелерге сілтемесімен,ЗТ арналған Овердрафт беру туралы шарттың үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШК арналған Овердрафт беру туралы БКК үлгілі формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК_ШҚ арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК_ШҚ арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғалар арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғаларға арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШҚ арналған Овердрафт беру туралы шарт үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен, ЗТ арналған овердрафттарды беру туралы БКК үлгілік формаБағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы №____ Шарт«Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ заңды тұлғалар үшінНесиелік өнімдері бойынша мөлшерлер (23.11.2022ж. бастап, 10.03.2023ж. өзгерiстермен бiрге)Сауда эквайрингі бойынша негізгі тарифтері«Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ заңды тұлғалар үшінЗаңды тұлғалар үшін дебеттік төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету бойынша тарифтеріБанктің кредит беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары (11.05.2023 ж. бастап)Банктік кепілдіктер беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары (11.05.2023 ж. бастап)«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)Jusan Business цифрлық картасын шығару және қызмет көрсету бойынша тарифтер«Jusan Tañda» тарифі (20.04.2023 ж. бастап)«Стандарт» тарифі (20.04.2023 ж. бастап)Бизнес-клиенттерге электрондық банк қызметтерін көрсету ережелеріJusan Business мобильді қосымша пайдаланушысының нұсқаулығыJusan Business ИБЖ WEB нұсқасының пайдаланушы нұсқаулығыКәсіпкердің Интернет-ресурсында төлем карточкаларына қызмет көрсету шартыЗаңды тұлғалардан төлемдер қабылдау және аудару бойынша қызметтер көрсету шарты (08.12.2022)Депозит-кепілдік салымы бойынша жинақ ақша шотын ашу (23.08.2023ж. бастап)