Құжаттар

Бизнес-клиенттерге банктік қызмет көрсету шарты (09.05.2023 бастап)1 қос-ы. Ағымдағы банктік шотты ашу, жүргізу және жабу шарттары (09.05.2023 бастап)1.1. қос-ы. Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш анкета (09.05.2023 бастап)1.2. қос-ы. Шотты жабу өтініш (09.05.2023 бастап)1.3. қос-ы. ЖК шотын онлайн ашуға өтініш +сауалнама(09.05.2023 бастап)1.4. қос-ы. Қызметтерді қашықтықтан қосу Эквайринг өтініші (09.05.2023 бастап)1.5. қос-ы. ЖШС шотын онлайн ашуға өтініш +сауалнама (09.05.2023 бастап)1.6. қос-ы. Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (ПИФ) (09.05.2023 бастап)1.7. қос-ы. Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (АИФ) (09.05.2023 бастап)2 қос-ы. Интернет-банкинг жүйесінде қызмет көрсету талаптары (09.05.2023 бастап)3 қос-ы. Төлем карталарын шығару және оларға қызмет көрсету (09.05.2023 бастап)3.1. қос-ы. Төлем карточкасын пайдалану ережелері (09.05.2023 бастап)4 қос-ы. Сауда эквайрингі бойынша коммерсантқа қызмет көрсету (09.05.2023 бастап)5 қос-ы. Инкассацияланған ақшаны қабылдау, қайта есептеу және есепке алу (09.05.2023 бастап)6. қос-ы. JHOST жүйесі бойынша электрондық банк қызметтерін көрсету (09.05.2023 бастап)Құжаттардың тізімі шотын ашу және лайықты түрде тексеруЖеке деректерді жинауға және өңдеуге келісім (02.07.2022 бастап)Деректерді жинауға және өңдеуге келісім (24.03.2023 бастап)Iскерлiк клиенттерге БАНКТIК САЛЫМ ШАРТЫ (08.04.2022ж. бастап)«ТҰРҒЫН ҮЙ» шартты банктік салым шарты«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«Овернайт» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (20.04.2023ж. бастап)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (08.04.2022ж. бастап)«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (08.04.2022ж. бастап)Несиелік өнімдері бойынша мөлшерлер (23.11.2022ж. бастап, 10.03.2023ж. өзгерiстермен бiрге)«Online-кредит» өнімі бойынша банктік қарыз шартының үлгі нысаны (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттар кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай (11.05.2023 бастап) каз-русСтандартты шарттармен анықталатын БАС КРЕДИТТІК КЕЛІСІМІ (аралас) (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын ОВЕРДРАФТТЫ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ БАС КРЕДИТТІК КЕЛІСІМІ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Ақша кепілсалымымен өтем жасалған кепілдіктерді ұсыну туралы бас келісімі (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен кепілсалыммен өтем жасалған кепілдіктерді ұсыну туралы шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Кепілдіктерді ұсыну және ақша кепілсалымы (операциялық бөлімше үшін) туралы шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Кепілдіктер ұсыну және ақша кепілсалымы (операциялық бөлімше үшін) туралы бас келісімі (11.05.2023 бастап)ЦЕСНАБАНК АҚ-ТЫҢ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ШАРТТАРЫ МЕН БАС КРЕДИТ КЕЛІСІМІНІҢ ҮЛГІ ТАЛАПТАРЫ_рус_казКәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға қаржыландыруды ұсыну бойынша стандартты шарттар 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Бас кредиттiк келiсiмi 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын БАНКТІК ҚАРЫЗ ШАРТЫ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын ОВЕРДРАФТТЫ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ БАС КРЕДИТТІК КЕЛІСІМІ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын покрытый Аккредитив шығаруға арналған ШАРТ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік ұсыну туралы ШАРТ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік беру туралы ШАРТ (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Қарсы кепілдік беру туралы ШАРТ (11.05.2023 бастап)Аккредитив шарттарыБанктік кепілдіктер шарттарыНесиелік өнімдердің шарттарыБКК-ға қосымша. ЖК,ШҚ овердрафт алуға өтініш-өтініміБКК-ға қосымша. Заңды тұлғалардың овердрафт алуға өтініш-өтініміБКК-ға қосымша. ЖК_ШҚ Банктік қарыз алуға өтініш-өтініміБКК-ға қосымша. Заңды тұлғалардың Банктік қарыз алуға өтініш-өтініміҮлгі ережелерге сілтемесімен,ЗТ арналған Овердрафт беру туралы шарттың үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШК арналған Овердрафт беру туралы БКК үлгілі формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК_ШҚ арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК_ШҚ арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғалар арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғаларға арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШҚ арналған Овердрафт беру туралы шарт үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен, ЗТ арналған овердрафттарды беру туралы БКК үлгілік формаКлиент сауалнамасы (27.12.2022)Овердрафт ұсыну туралы Бас кредиттік келісім шеңберінде кредит беруге өтінім (27.12.2022)Бас кредиттік келісім /Банктік қарыз шарты/ «Бизнес Лайт» кредит беру өнімі бойынша Банктік кепілдік беру туралы шарт шеңберінде кредит беруге/ кепілдік ұсынуға өтінімБас кредиттік келісім шеңберінде кредит беруге өтінім (27.12.2022)Кредит алуға өтінім (27.12.2022)Кредитті мерзімінен бұрын өтеуге өтініш (27.12.2022)Кредитті қайта құрылымдауға өтініш (27.12.2022)Кепiлгердың отбасылық жағдайы туралы өтініш (27.12.2022)Кепiл берушiнiң отбасылық жағдайы туралы өтініш (27.12.2022)Ерлi-зайыптылардың кепiл беруге келiсiм беру туралы өтінішi (27.12.2022)Ерлi-зайыптыларды кепiлге алу туралы өтінішi (27.12.2022)«Бизнес Лайт» Кредиттеу өнімі бойынша қарыз беруге өтініш-сауалнама (27.12.2022)Кредиттік овердрафт/ операциялық овердрафт бойынша лимит беруге өтініш-сауалнама (27.12.2022)Бас тарту өтініші (27.12.2022)Кепіл шартын жасауға келісім — өтініш (27.12.2022)Клиент (жеке тұлғалар) туралы мәліметтерді алуға және таратуға (беруге)келісім (27.12.2022)Клиент (заңды тұлғалар) туралы мәліметтерді ашуға және алуға келісім (27.12.2022)Үлестес және байланысты тұлғалардың тізімдері (27.12.2022)Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы №____ Шарт«Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ заңды тұлғалар үшінНесиелік өнімдері бойынша мөлшерлер (23.11.2022ж. бастап, 10.03.2023ж. өзгерiстермен бiрге)Сауда эквайрингі бойынша негізгі тарифтері«Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ заңды тұлғалар үшінЗаңды тұлғалар үшін дебеттік төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету бойынша тарифтеріЖеке кәсіпкерлер үшін дебеттік төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету бойынша тарифтеріБанктің кредит беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары (11.05.2023 ж. бастап)Банктік кепілдіктер беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары (11.05.2023 ж. бастап)«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)Jusan Business цифрлық картасын шығару және қызмет көрсету бойынша тарифтер«Jusan Tañda» тарифі (20.04.2023 ж. бастап)«Стандарт» тарифі (20.04.2023 ж. бастап)Бизнес-клиенттерге электрондық банк қызметтерін көрсету ережелеріJusan Business мобильді қосымша пайдаланушысының нұсқаулығыJusan Business ИБЖ WEB нұсқасының пайдаланушы нұсқаулығыКәсіпкердің Интернет-ресурсында төлем карточкаларына қызмет көрсету шартыЗаңды тұлғалардан төлемдер қабылдау және аудару бойынша қызметтер көрсету шарты (08.12.2022)Байланыстың қорғалған арналары бойынша деректерді жіберу туралы келісім (27.01.2023 ж. бастап)