Құжаттар

Cash-back есептеуге жол берілмейтін МСС-кодтарының тізбесіБизнес Лайт кредиттік өнімі бойынша сыйақы мөлшері 24.06.2024 ж.«BASTAU» тарифі (15.05.2024 ж. бастап)«JB Olja» тарифі (03.06.2024 ж. бастап)«Online-кредит» өнімі бойынша банктік қарыз шартының үлгі нысаны (11.05.2023 бастап)«Бизнес Лайт» Кредиттеу өнімі бойынша қарыз беруге өтініш-сауалнама (30.06.2023) «Жинақтаушы» салыми бойынша сыйақы мөлшерлемелері заңды тұлғалар үшін (05.04.2024 бастап)«Жинақтаушы» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (08.04.2022 бастап)«Овернайт» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (20.04.2023 бастап)«Тұрғын үй» шартты банктік салым шарты (23.08.2023 бастап)«Ыңғайлы» салыми бойынша сыйақы мөлшерлемелері жеке кәсіпкерлер үшін (05.04.2024 бастап)«Ыңғайлы» салыми бойынша сыйақы мөлшерлемелері заңды тұлғалар үшін (05.04.2024 бастап)«Ыңғайлы» салымы б-ша БСШ қосылу туралы өтініш (23.08.2023 бастап)1. қос-ы Ағымдағы банктік шотты ашу, жүргізу және жабу шарттары (01.08.2023 бастап)1.1. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш-анкета (28.10.2023 бастап)1.2. қос-ы Шотты жабу өтініш (01.08.2023 бастап)1.6. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (ПИФ) (01.08.2023 бастап)1.7. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (АИФ) (01.08.2023 бастап)2. қос-ы Ағымдағы банктік шотты ашу жүргізу және жабу шарттары (28.10.2023 бастап)2.1. қос-ы Jusan Business API (28.10.2023 бастап)3. қос-ы Интернет-банкинг жүйесінде қызмет көрсету талаптары (01.08.2023 бастап)4. қос-ы Сауда эквайрингі бойынша коммерсантқа қызмет көрсету (01.08.2023 бастап)5. қос-ы Инкассацияланған ақшаны қабылдау, қайта есептеу және есепке алу (01.08.2023 бастап)6. қос-ы JHOST жүйесі бойынша электрондық банк қызметтерін көрсету (01.08.2023 бастап)Jusan Business ИБЖ WEB нұсқасының пайдаланушы нұсқаулығыJusan Business мобильді қосымша пайдаланушысының нұсқаулығыJusan Business цифрлық картасын шығару және қызмет көрсету бойынша тарифтерOnline БК берудің стандартты шарттарыOnline БК берудің СШ өзгертуге өтінімOnline БК берудің СШ өтінімАккредитив шарттарыАффилиирленген және байланысты тұлғалардың тізімі (30.06.2023)Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралыБанктік кепілдіктер беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары (11.05.2023 бастап)Банктік кепілдіктер шарттарыБанктік қызмет көрсету шарты (28.10.2023 бастап)Банктің кредит беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары (11.05.2023 бастап)Бизнес клиенттерге көрсетілетін қызметтерге «Стандарт» тарифі (15.05.2024 ж. бастап)Бизнес ЛайтКредиттеу өнімі бойынша жасалған БКК, БҚШ, БКШ шеңберінде кредит беруге, кепілдік беруге өтінім (30.06.2023)Бизнес-клиенттерге электрондық банк қызметтерін көрсету ережелеріБКК-ға қосымша. Заңды тұлғалардың овердрафт алуға өтініш-өтініміДепозит-кепілдік салымы бойынша жинақ ақша шотын ашу (23.08.2023 бастап)Депозиттерге кепілдік беру туралы хабарлама (01.07.2023 бастап)Деректерді жинауға және өңдеуге келісім (01.08.2023 бастап)Деректерді жинауға және өңдеуге келісім (24.03.2023 бастап)Жасалған Бас кредиттік келісім шеңберінде кредит беруге өтінім (30.06.2023)Жеке кәсіпкерлерге арналған дебеттік төлем карточкаларын шығару және қызмет көрсету бойынша тарифтерЗаңды және жеке тұлғаларға арналған «Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТАРИФТЕРІЗаңды тұлғалар үшін дебеттік төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету бойынша тарифтеріЗаңды тұлғалардан төлемдер қабылдау және аудару бойынша қызметтер көрсету шарты (08.12.2022)Іскерлік клиенттерге Банктік салым шарты (23.08.2023 бастап)Кәсіпкердің Интернет-ресурсында төлем карточкаларына қызмет көрсету шартыКәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға қаржыландыруды ұсыну бойынша стандартты шарттар 08.01.21Клиент сауалнамасы (30.06.2023)Клиент туралы мәліметтерді алуға және таратуға (беруге) келісім (жеке тұлғалар үшін) (30.06.2023)Клиент туралы мәліметтерді ашуға және алуға келісім (заңды тұлғалар үшін) (30.06.2023)Кредит алуға өтінім (30.06.2023)Кредитті қайта құрылымдаудан бас тартуға өтініш (30.06.2023)Кредитті мәжбүрлі қайта құрылымдауға өтініш (30.06.2023)Кредитті, кредиттік желіні мерзімінен бұрын өтеуге өтініш (30.06.2023)Кредиттік овердрафт бойынша лимит беруге өтініш-сауалнама (30.06.2023)Құжаттардың тізімі шотын ашу және лайықты түрде тексеруМеханикалық сейфті (ұяшықтарды) жалға алу шартыНесиелік өнімдердің шарттарыНесиелік өнімдері бойынша мөлшерлер (06.11.2023 бастап)Овердрафт беру туралы жасалған бас кредиттік келісім шеңберінде кредит беруге өтінім (30.06.2023)Сауда эквайрингі бойынша негізгі тарифтері (16.11.2023 бастап)Сауда экварингі бойынша жеке кәсіпкерлерге арналған тарифтер (29.02.2024 бастап)Стандартты шарттар кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай (11.05.2023 бастап) каз-русСтандартты шарттарға сілтемемен Ақша кепілсалымымен өтем жасалған кепілдіктерді ұсыну туралы бас келісімі (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Кепілдіктер ұсыну және ақша кепілсалымы (операциялық бөлімше үшін) туралы бас келісімі (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен Кепілдіктерді ұсыну және ақша кепілсалымы (операциялық бөлімше үшін) туралы шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттарға сілтемемен кепілсалыммен өтем жасалған кепілдіктерді ұсыну туралы шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын банктік қарыз шарты (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Бас кредиттiк келiсiмi 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын бас кредиттік келісімі (аралас) (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік беру туралы шарт (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік ұсыну туралы шарт (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын Қарсы кепілдік беру туралы шарт (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын овердрафтты ұсыну туралы бас кредиттік келісімі (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын овердрафтты ұсыну туралы бас кредиттік келісімі (11.05.2023 бастап)Стандартты шарттармен анықталатын покрытый Аккредитив шығаруға арналған шарт (11.05.2023 бастап)Үлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК ШҚ арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК ШҚ арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғалар арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғаларға арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШК арналған Овердрафт беру туралы БКК үлгілі формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШҚ арналған Овердрафт беру туралы шарт үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен, ЗТ арналған овердрафттарды беру туралы БКК үлгілік формаҮлгі ережелерге сілтемесімен,ЗТ арналған Овердрафт беру туралы шарттың үлгілік формасыЦеснабанк АҚ-ТЫҢ қаржыландыру шарттары мен бас кредит келісімінің үлгі талаптары