ЖШС

ЖШС ашу, оны қайта тіркеу және жабу тәртіптері туралы айтып береміз