Жиі қаралатын бөлімдер

Табылмады

Анықтаманы 2 жолмен алуға болады:
1) қосымшаның Басты бетінде:
• "Анықтамалар" бөліміне өтіңіз,
• Қажетті анықтаманы таңдаңыз ("Шоттың бар екені туралы"),
• Қажетті тілді таңдаңыз,
• Анықтама алыңыз.
2) "Менің Банкім"бөлімінде:
• Өнім (карта, депозит, ағымдағы шот) туралы мәліметтерге өтіңіз,
• "Баптау" бөлімін таңдаңыз,
• "Анықтамалар" бөліміне өтіңіз,
• Қажетті анықтаманы таңдаңыз ("Шоттың бар екені туралы"),
• Қажетті тілді таңдаңыз,
• Анықтама алыңыз.

0% пайдалы деп тапты


Анықтаманы 2 жолмен алуға болады:
1) қосымшаның Басты бетінде:
• "Анықтамалар" бөліміне өтіңіз,
• Қажетті анықтаманы таңдаңыз ("Қолжетімді қалдық туралы"),
• Қажетті тілді таңдаңыз,
• Анықтама алыңыз.
2) "Менің Банкім"бөлімінде:
• Өнім (карта, депозит, ағымдағы шот) туралы мәліметтерге өтіңіз,
• "Баптау" бөлімін таңдаңыз,
• "Анықтамалар" бөліміне өтіңіз,
• Қажетті анықтаманы таңдаңыз ("Қолжетімді қалдық туралы"),
• Қажетті тілді таңдаңыз,
• Анықтама алыңыз.

0% пайдалы деп тапты


Анықтама берілген күні жарамды.

0% пайдалы деп тапты


Электрондық анықтаманың түпнұсқалығын тексеру үшін қосымшаның Басты бетінде:
• "Анықтамалар" бөліміне өтіңіз, онда келесі:
1-тәсіл: анықтама нөмірін және алушының ЖСН енгізіңіз,
2-тәсіл: белгішені басу арқылы анықтаманың QR кодын сканерлеңіз.
• Осыдан кейін Сіз экранда анықтаманың түпнұсқалығы туралы "First Heartland Jusan Bank" АҚ растауын көресіз.

0% пайдалы деп тапты