ЖК

Жеке кәсіпкерлікті ашу, жабу және оның қызметін тоқтата тұру тәртіптері туралы айтып береміз